Otevřeno: Po-Pá 9:00 - 17:00   Na Pobřeží 108, Kolín 280 02
  Po-Pá 9:00 - 17:00
Kontakty Podpora

Zákaznická podpora

Našim cílem je spokojený zákazník. Rádi vám pomůžeme, vysvětlíme, navedeme. Jsme tu pro vás!
Nefunkční připojení k internetu může mít více příčin.
 • Restartujte veškerá zařízení pouze odpojením napájecího kabelu z elektrické energie na dobu přibližně jedné minuty, přičemž nemačkejte žádná tlačítka.
 • Nezapomeňte zkontrolovat správné zapojení kabeláže, je možné, že jste při stěhování či úklidu omylem některý vypojili.
 • Pokud máte problém jen na některém počítači a na ostatních zařízeních je služba v pořádku, restartujte jej.
 • Jestli jste koupili nový počítač či notebook nebo nainstalovali nový operační systém ve stávajícím počítači, věnujte pozornost bodu Nastavení připojení k internetu (v záložce Častých dotazů).
Pro konzultaci veškerých kroků a vyřešení problému jsme vám k dispozici na telefonu 321 720 710.
 • Připojte zařízení (váš počítač), na kterém rychlost měříte, na port síťového terminálu (kabelový modem) kabelem. Kvalita poskytované služby je garantována na koncovém bodě sítě, to znamená na účastnickém (LAN) portu RJ-45 síťového terminálu. Vaše zařízení musí mít odpovídající síťové rozhraní pro danou službu (100/1000 Mbps Ethernet) kompatibilní se síťovým terminálem.
 • Pouze toto zařízení (váš počítač), kterým provádíte měření, bude připojeno k síťovému terminálu a všechna ostatní zařízení budou vypnuta nebo od síťového terminálu odpojena (další PC, TV, atd. připojená kabelem nebo mobilní telefony, tablety, hrací zařízení, kamery, atd připojená přes WIFI).
 • Zjistěte, zda počítač/notebook, na kterém chcete měřit rychlost je „nezatížený“ např. nestahuje automatické aktualizace. Vypněte na vašem počítači všechna běžící aplikace a programy. Otevřete internetový prohlížeč.
 • V internetovém prohlížeči otevřete ověřenou stránku ČTÚ nettest.cz. Spusťte test rychlosti.
 • Výsledek testu rychlosti porovnejte s hodnotu běžně dostupné rychlosti, kterou máte uvedenou ve smlouvě o poskytování služby přístupu k internetu viz Definice a pojmy služeb.
 • Pokud výsledek testu ukáže ve směru stahování dat (download), nebo ve směru vkládání dat (upload) hodnotou rychlosti nižší než je hodnota běžně dostupné rychlosti dle smlouvy kontaktujte naše zákaznické oddělení (na telefonním čísle 321 720 710, emailu info@jon.cz či pomocí online chatu na webových stránkách www.jon.cz) za účelem prověření kvality služby.
 • Pro prověření kvality služby potřebujme od vás zaslat výsledek testu (např. formou obrázku, výstřižku), ze kterého budou patrny naměřené rychlosti. Zároveň je vhodné uvést následující informace k provedenému testu: čas a datum testu, operační systém vašeho PC, internetový prohlížeč (ve kterém jste test spustili), případně síťovou kartu a rozhraní vašeho PC. Urychlíte tím kvalifikované vyřízení Vašeho dotazu a případné reklamace.
 • Test kvality připojení podle bodů 1. až 7. je pouze informativní. Rozhodující jsou definice kvality dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9. Kontrolní měření kvality a rychlosti připojení provádíme formou měření TCP propustnosti. Naše společnost pro měření a ověření reklamace využívá měřicí certifikovaný přístroj EXFO FTB-870V2 NetBlazer a postupuje dle platné metodiky ČTÚ.
 • Pokud kontrolním měřením zjistíme nekvalitu služby definovanou jako velkou trvající odchylku nebo jako velkou opakující se odchylku dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9, máte právo na kompenzaci ve formě slevy ve výši odpovídající poměrné části úhrady za poskytované služby již ode dne nahlášení vady za každý takový zjištěný případ. Kompenzace bude zahrnuta a odečtena ve vyúčtování služby za následující období.
 • Ověření kvality služby dle platné metodiky ČTÚ jsme rovněž schopni provést na vyžádání za úhradu za 3 000,-/s DPH měření (včetně měřícího protokolu). Měření si můžete objednat u našeho zákaznického oddělení na telefonním čísle 321 720 710, emailu info@jon.cz či pomocí online chatu na webových stránkách www.jon.cz.
 • Pokud kontrolním měřením bude zjištěno, že reklamace služby byla neoprávněná, že služba připojení k internetu vykazuje parametry dle platné smlouvy, že k pochybení došlo na straně zákazníka, budeme za každý takový úkon požadovat náhradu nákladů spojených s výjezdem technika, přičemž výše těchto nákladů je stanovena paušální částkou uvedenou v platném ceníku jako „ověření kvality služby“.
Pokud vám nefunguje služba IPTV, proveďte, prosím, následující kroky:
 • Odpojte set-top box ze zásuvky a nechte vypnutý, pokud máte více set-top boxů, je nutné vypnout všechny
 • Restartujte switch a wi-fi router – odpojte ze zásuvky a znovu zapojte
 • Počkejte cca 2-3 minuty
 • Zapněte set-top box a nechte naběhnout
Ve chvíli, kdy je služba stále nefunkční, volejte na 321 720 710. Zjistěte si před zavoláním, zda vám funguje internet či nikoli, a tuto skutečnost nám nahlašte. Pomůže to rychlosti diagnostiky problému a tím i jeho vyřešení.
Nastavení emailové schránky

Na běžných přípojkách, tj. službách se sdílenou IP je z bezpečnostních důvodů zablokováno spojení na poštovní servery na portu 25. Tento port se zpravidla využívá pro nezabezpečené spojení a často skrze něj dochází k rozesílání spamů ze zavirovaných PC, což má za následek problémy s odesíláním pošty pro všechny s danou sdílenou adresou. V dnešní době už většina poštovních serverů funguje i na dalších portech s šifrovaným spojením a navíc vyžadují alespoň základní ověření uživatele. Tyto zabezpečené porty samozřejmě nejsou nijak omezované, a pokud Váš poskytovatel poštovních služeb toto nastavení podporuje, je velice vhodné toho využít.

Pokud poskytovatel emailu nenabízí server pro odchozí postu (SMTP) na jiném portu než 25, lze využít náš server na adrese postak.jon.cz. Nicméně tento server funguje pouze uvnitř naší sítě a tudíž není vhodné ho nastavovat na notebooky a jiná přenosná zařízení, které se mohou připojovat i v jiných lokalitách.
Adresa: postak.jon.cz
Port: 25 - nezabezpečené spojení
Bez SMTP autentifikace

Na odkazech níže najdete potřebné postupy a hodnoty pro nastavení smtp serveru k Vaší schránce. V případě že se jedná například o firemní email, bude nutné se obrátit na vašeho administrátora.

Seznam.cz (email.cz, post.cz)
Nápověda zde

Centrum.cz (volny.cz,atlas.cz)
Nápověda zde

Gmail.com
Nápověda zde

Tiscali.cz
Nápověda zde

Outlook.com
Nápověda zde

Yahoo.com
Nápověda zde

Návod pro změnu / nastavení serveru odchozí pošty pro Outlook

Pozor, veškeré nastavované hodnoty (adresy serverů, čísla portů, zabezpečení atd.) se mohou lišit v závislosti na tom, kdo je poskytovatel Vaší emailové schránky (seznam.cz, centrum.cz, volny.cz, gmail.com atd.), hodnoty v obrázcích jsou pouze příklad ! V žádném případě neměňte jiné hodnoty než jaké uvádí informace k vaší schránce nebo vám sdělil správce serveru.

 • Spustíme Outlook
 • V levém horním rohu klikneme na položku "Soubor"
 • Na kartě informace klikneme na položku "Nastavení účtu"
 • V okně nastavení účtu kliknutím označíme účet, pro který chceme provést změny. Vybraný účet zmodrá. Následně klikneme na položku "Změnit..."
 • V nastavení účtu ověříme, zda-li je položka Server pro odchozí poštu (SMTP) nastaven na server podle nápovědy poskytovatele vaší e-mailové schránky. Například smtp.seznam.cz.
 • Poté klikneme na položku "Další nastavení" v pravém dolním rohu aktuálního okna
 • V kartě Další nastavení rozklikneme záložku "Upřesnit" v horní části okna. Zde nastavíme v sekci Čísla portů serveru položku Použít tento typ šifrovaného spojení dle vašeho poskytovatele emailu (např. SSL pro schránky seznam.cz) a Server pro odchozí poštu (SMTP), také podle informací k nastavení schránky (např. na 465 pro seznam.cz).
 • Přepneme na kartu "Server pro odchozí poštu". Zde se ujistíme, že je zatržená volba Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a vyprána volba Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.
 • Kartu rozšířeného nastavení zavřeme tlačítkem OK a v nastavení účtu vybereme Další. Poté Outlook provede test nastavení (odeslání zkušební zprávy). V případě úspěšného testu můžete okna s nastavením zavřít.


V případě neúspěchu zkontrolujte správnost nastavení, zejména překlepy v adresách serverů a přihlašovacích údajích. Pokud Váš poskytovatel emailu umožňuje nastavit více hodnot, věnujte pozornost jejich párování, typicky port serveru + typ šifrování.

Návod pro změnu / nastavení serveru odchozí pošty pro Mozilla Thunderbird

Pozor, veškeré nastavované hodnoty (adresy serverů, čísla portů, zabezpečení atd.) se mohou lišit v závislosti na tom, kdo je poskytovatel Vaší emailové schránky (seznam.cz, centrum.cz, volny.cz, gmail.com atd.), hodnoty v obrázcích jsou pouze příklad ! V žádném případě neměňte jiné hodnoty než jaké uvádí informace k vaší schránce nebo vám sdělil správce serveru.

 • Spustíme Mozilla Thunderbird
 • Vpravo nahoře vedle data klikneme na ikonku zobrazenou třemi čárami
 • V roletovém menu vybereme „Možnosti“ a následně „Nastavení účtu“
 • V nastavení účtu zvolíme z menu vlevo poslední položku „Server odchozí pošty (SMTP)“
 • Vybereme účet který chceme upravit, kliknutím označíme a stiskneme tlačítko „Upravit…“
 • Zde nastavíme položku Adresa serveru, Port, Zabezpečení spojení, Způsob autentizace a Uživatelské jméno. Všechny hodnoty získáte od správce Vaší emailové schránky, případně naleznete na stránkách podpory provozovatele Vaší schránky. Hodnoty uvedené na obrázku platí pouze pro schránky provozované portálem Seznam (seznam.cz,email.cz,post.cz atd.)
 • Po dokončení konfigurace potvrdíme všechna otevřená okna tlačítkem „OK“.
 • V případě že server potřebuje heslo (případně se heslo mění), budete požádání o zadání nového hesla při příštím připojení k serveru při odesílání pošty.

V případě neúspěchu zkontrolujte správnost nastavení, zejména překlepy v adresách serverů a přihlašovacích údajích. Pokud Váš poskytovatel emailu umožňuje nastavit více hodnot, věnujte pozornost jejich párování, typicky port serveru + typ šifrování.

Nastavení vašeho emailového klienta pro odchozí poštu můžete provést pomocí našeho návodu:
 1. Otevřete ve svém počítači program Microsoft Office Outlook 2007
 2. V nabídce klikněte na položku „Nástroje“ a v menu nástroje klikněte na volbu „Nastavení účtu…“ stejným způsobem jako je na obrázku.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Nastavení účtu“ a zde klikněte na položku „Nový“.
outlook
 1. Nyní se otevře další okno s názvem „Přidat nový e-mailový účet“, zde zaškrtněte volbu „Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP“ a klikněte na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. Na následujícím okně pouze zaškrtněte volbu „Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. V tomto okně zaškrtněte volbu „E-mail v Internetu“ a klikněte na tlačítko „Další >“ tím se dostanete k nejdůležitějšímu bodu nastaveni e-mailu.
outlook
 1. V okně s podnázvem „Nastavení e-mailu sítě Internet“ jsou ty nejdůležitější nastavení, kde vyplníte následující údaje:
Jméno: Vaš.email@jonbox.cz
E-mailová adresa: Vaš.email@jonbox.cz
Informace o serveru
Typ účtu: POP3
Server příchozí pošty: mail.jon.cz
Server pro odchozí poštu (SMTP): postak.jon.cz
Přihlašovací informace
Uživatelské jméno: Vaš.email@jonbox.cz
Heslo: 123456
Po vyplnění těchto informací ještě zaškrtněte volbu „Zapamatovat heslo“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“
outlook
 1. Klikněte na tlačítko „Dokončit“
outlook
 1. Momentálně máte úspěšně vytvořen zabezpečený účet Vaš.email@jonbox.cz a při pohledu na okno „Nastavení účtu“ (do kterého jste se vrátili po kliknutí na tlačítko „Dokončit“ v předchozím bodu nastavení) jsou zobrazeny všechny Vaše účty, které využíváte v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Nyní vyberte dvojklikem Váš e-mail, který používáte.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Změnit e-mailový účet“ v tomto okně pouze změníte položku „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „postak.jon.cz“ !POZOR bez uvozovek! Stejným způsobem jako je tomu na obrázku číslo devět. A pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“Poznámka: V položce „Server příchozí pošty“ musí být vyplněn POP3 server poskytovatele Vaší e-mailové schránky. (např. pop3.seznam.cz, pokud máte schránku vytvořenou u Seznam.cz)
outlook
 1. Na následujícím okně již pouze klikněte na tlačítko „Dokončit“.
outlook
 1. Opět jste se vrátili do okna s názvem „Nastavení účtu“ pokud nevyužíváte již nějaký další e-mailový účet tak stačí kliknout na tlačítko „Zavřít“ a začít vesele odesílat e-maily z Vašeho účtu, přes náš zabezpečený SMTP server viz obrázek číslo jedenáct. Pokud užíváte více e-mailových účtů tak prosím dvojklikem otevřete další Váš e-mailový účet v pořadí a pokračujte od bodu číslo osm. Tímto způsobem upravte server pro odchozí poštu (SMTP) ve všech Vašich e-mailových účtech.
outlook
Nyní jste úspěšně nastavili Vašeho poštovního klienta Microsoft Office Outlook 2007 pro odesílání pošty přes postak.jon.cz
Jestli si nevíte rady, jsme vám připraveni pomoci na telefonu 321 720 710.
Pokud máte nový počítač, nebo jste přeinstalovali operační systém u stávajícího, bude třeba jej nastavit pro připojení k internetu.
Pokud máte wi-fi router, stačí vybrat vaši bezdrátovou síť a zadat heslo.
Pokud jste připojeni jen po kabelu, je třeba nastavit váš počítač či notebook.
Nastavení můžete provést pomocí našeho návodu:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start, pokračujte na příkaz Ovládací panely, položka Síť a Internet / Centrum sítí a sdílení, následně klikněte na odkaz Spravovat síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom vyberte příkaz Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Klikněte na kartu Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
windows
 1. Klikněte na možnost Použít následující adresu IP a potom zadejte do polí Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána nastavení adresy IP.
 2. Klikněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a potom do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.
windows
Pro nastavení budete potřebovat IP adresu a další údaje, kterém vám sdělíme telefonicky po ověření totožnosti. V případě problémů s nastavením, nebo ztráty hesla do bezdrátové sítě, vám jsme k dispozici na telefonu 321 720 710.
Ukládání souborů z internetu do vlastního počítače. Ke stahování dochází i při běžném surfování po internetu (tedy prohlížení webových stránek), protože aby se mohla jakákoli webová stránka zobrazit, webový prohlížeč si nejprve musí stáhnout její obsah ze serveru. …
Upload označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout …

Rádi se s vámi přestěhujeme kamkoliv!

Převod služby v rámci ČR je možný, nicméně podmínkou je, že jsou v uvedené lokalitě naše služby dostupné.

Toto jednoduše zjistíte v rámci DOSTUPNOSTI uvedené na našich webových stránkách či telefonicky u našeho operátora na telefonním čísle 321 720 710.

Stěhování služby je zpoplatněno standardním ceníkem, který naleznete zde: Ceník práce a materiálu

Pokud bude na nové lokalitě dostupná pouze služba/tarif dodávaný třetí stranou, jsou veškeré standardní úkony zpoplatněny běžným ceníkem služby/tarifu.

V rámci stěhování služby je nutné kontaktovat naši společnost s předstihem, abychom dokázali nejenom vydefinovat správný dostupný tarif, ale také naleznout takový termín, který vám bude nejvíce vyhovovat. Nechcete být přece bez internetu a TV.


Co když na nové adrese nejsou služby dostupné? Můžu služby zrušit?

Samozřejmě můžete od smlouvy odstoupit. Musíte ale pravděpodobně počítat s výpovědní lhůtou. Pokud máte možnost, lze linku převést na jinou osobu, čím se na vás výpovědní lhůta nevztahuje.

V těchto případech kontaktujte naši společnost telefonicky na telefonním čísle 321 720 710 či osobně na adrese Na Pobřeží 108, Kolín.

Převod služby na jiného zákazníka vyřídíte osobně na našem Zákaznickém centru na adrese Na Pobřeží 108, Kolín. V nejlepším případě s sebou vezměte i osobu, na kterou chcete službu převést, vyřídíte tak veškeré administrativní kroky okamžitě.

Převádět lze služba i v případě, pokud je smluvně stále v úvazku, tento úvazek se standardně převede na nového zákazníka. Pokud nový zákazník s úvazkem nesouhlasí, bude toto vypořádáno s původním zákazníkem.

Datum převodu služby si můžete sami vybrat, a je to vždy první den nového měsíce.

Převod služby na jiného zákazníka není zpoplatněn.

Co budete k převodu potřebovat vy i nový zákazník?
 • Průkaz totožnosti (OP, cestovní pas)
 • Pokud nejste občany ČR, doklad, který slouží k prokazování totožnosti na území ČR a povolení k pobytu
 • V případě úmrtí původního zákazníka přineste úmrtní list nebo Potvrzení o úmrtí vydané matrikou/nemocnicí/Policií ČR nebo Soudní usnesení o vypořádání dědictví

V případě, že je ve vaší lokalitě dostupnost více druhů služeb (například bezdrátové i optické připojení), je možné tarif/službu změnit. V tomto případě je nutné kontaktovat naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 321 720 710, kde s vámi operátorka tarif nastaví a naplánuje instalaci.

Tarif lze měnit i v případě, že je vaše smlouva stále v úvazku, avšak v tomto případě je nejnižší možný měsíční poplatek definován dle současně využívané služby.

Změna tarifu/služby není zpoplatněna, avšak poplatek za službu se řídí standardním ceníkem služeb.

Tak snadné přenést telefonní číslo ještě nebylo!

Co k přenosu potřebujete? Pouze OKU kód neboli ověřovací kód účastníka. Je to 14místný autorizační kód, který od 1.4.2020 slouží k přenosu vašeho telefonního čísla k jinému poskytovateli.

OKU naleznete v online samoobsluhách vašich současných operátorů, či vám jej sdělí na Zákaznických centrech nebo telefonicky. Také je uvedeno v novějších typech smluv.

Jakmile nám tento kód společně se svým telefonním číslem předáte, portaci neboli přenos za vás okamžitě zdarma vyřídíme. A pak už s vámi jen kolegyně na lince domluví termín nastavení (fixní čísla) a je to.

Nutno podotknout, že v rámci našeho VoIP volání neplatíte žádné paušální poplatky, pouze skutečně provolané minuty vašich hovorů.

V rámci naší TV služby TELKA není nutné využívat Set top box. Důležité je však zjistit jaký typ TV přijímače máte a zda podporuje stažení aplikací příslušného dodavatele naši služeb. Pokud ano, v tomto případě není set top box nutný! Nebudete mít tedy na televizní poličce další zařízení, na které sedá prach a využívá elektrickou energii.

Aplikace je dostupná pro televize značky Samsung, LG, Panasonic, Hisense a televize s operačním systémem AndroidTV.

Značky televizí

V případě, že máte starší typ televize a nechcete ji měnit za novou, nevadí, i v tomto případě můžeme zprovoznit naše služby prostřednictvím Set top boxu. Ten přiveze technik na místo instalace, kde jej nastaví a službu zprovozní. V čem je problém? V ničem, jen budete hledat další ovladač.


A co teď?

Nyní se již stačí podívat na naše webové stránky a v sekci „televize“ si vybrat takový balíček programů, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Zavolejte na naši Zákaznickou linku, objednejte si Chytrou TELKU a je to!

Velmi jednoduše, postupujte dle uvedeného návodu.

 • Otevřete stránky www.moderntv.cz a vpravo klikněte na tlačítko Přihlášení
 • Vyplňte přihlašovací údaje, které najdete v emailu, který jsme vám zaslali, a klikněte na tlačítko Přihlásit
 • Po úspěšném přihlášení vpravo klikněte na váš email, čímž otevřete nastavení vašeho profilu

V rámci aktivace postupujte dle uvedeného návod.

 • Pro aktivaci je zcela důležité mít smartTV připojenou kabelem z routeru, nikoliv po wifi. Je to z důvodu dodávky internetu, který není ovlivněn jiným zařízením připojeným na wifi. Pokud si televizi nezvládnete sami zapojit kabelem, zavolejte nám na naši Zákaznickou linku 321 720 710, kde s vámi operátorka naplánuje termín návštěvy technika.
 • Aktualizovat firmware v televizi (u většiny televizí naleznete v Nastavení v sekci Podpora nebo Aktualizace firmware)
 • V televizi je nutné stáhnout aplikaci modern.tv - pokud tuto nenajdete, tak si stáhněte aplikaci s názvem sledovanitv.
 • Po úspěšném stažení, instalaci a spuštění aplikace se vám na obrazovce zobrazí pole pro zadání přihlašovacích údajů, které najdete v zaslaném emailu od naší společnosti.
 • Pokud se vám zobrazí pouze párovací kód nebo se přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů nezdaří, pak je možnost aktivovat smartTV přes webové rozhraní.
 • Po úspěšném přihlášení na stránkách www.moderntv.cz (viz. krok Jak se přihlásím do aplikace v rámci služby Chytrá TELKA)
 • Zvolte v menu uprostřed položku Moje zařízení a v kategorii Smart TV klikněte na tlačítko Přidat zařízení
 • Do pole uprostřed vyplňte kód, který se vám zobrazuje na smartTV po spuštění aplikace a následném kliknutí na Přihlášení a následně klikněte na tlačítko Přidat televizi
 • Po správném zadání údajů by se měla do několika vteřin smartTV aktivovat a služba by měla být funkční

Pro správné nastavení postupujte dle níže uvedeného návodu

Po úspěšném přihlášení na stránkách www.moderntv.cz (viz. krok Jak se přihlásím do aplikace v rámci služby Chytrá TELKA)

 • zvolte v menu uprostřed položku Pořadí kanálů
 • Jednotlivé kanály můžete kliknutím a tažením myši přesouvat podle potřeby a následně uložíte tlačítkem Uložit pořadí. Pokud vám vaše pořadí nevyhovuje, můžete jej vrátit do původní stavu kliknutím na tlačítko Použít výchozí pořadí.

Pro správné nastavení postupujte dle níže uvedeného návodu

Po úspěšném přihlášení na stránkách www.moderntv.cz (viz. krok Jak se přihlásím do aplikace v rámci služby Chytrá TELKA)

 • Zvolte v menu uprostřed položku Profil
 • V pravé části je možnost změnit heslo i rodičovský zámek (PIN)
 • Výchozí rodičovský zámek (PIN) je: 1234

Nebojte se, všechno máte u nás.

Jak se přihlásíte do Zákaznického portálu?

 • Stačí se jednoduše přihlásit přes naše webové stránky www.jon.cz a v menu vyberte možnost Portály – Zákaznický portál.

Přihlašovací údaje – ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO a HESLO vám zaslali kolegové na váš email po podpisu smluvních dokumentů. V případě, že jej nemůžete naleznout, stačí zavolat na naši Zákaznickou linku 321 720 710, kde vám po ověření vaší totožnosti přístupové údaje sdělí.

V Zákaznickém portálu naleznete dokumenty a informace, které se týkají vámi odebíraných služeb. Jedná se především o informaci o službě, smluvní dokumenty, grafy a další důležité dokumenty společnosti (Obchodní podmínky, Možnosti úhrad apod.)

Prosíme o kontrolu vašich osobních údajů. Pokud jste změnili například telefonní číslo nebo email, nebude se s vámi moci spojit.

Ano, veškeré zařízení, které používáme v rámci našich služeb, si můžete samozřejmě i koupit. Zpravidla jsou dodávány se službou zdarma či za poplatek, avšak pokud chcete, můžete si u nás vše zakoupit.

Stačí vstoupit do našeho E-Shopu přes naše webové stránky www.jon.cz.

 • V menu vyberte možnost Ostatní služby a E-Shop

Na našem E-Shopu je dostupná veškerá možná technika do kanceláře, zařízení pro wifi, televize, fotoaparáty, mobilní telefony a spoustu dalšího. Stačí si jen vybrat a objednat.

Pokud na internetu netrávíte moc času a pouze si s přáteli na sociálních sítích vyměníte pár vět, jednou denně zkontrolujete e-maily nebo projdete aktuální zprávy, nemusíte se výběrem WiFi routeru nijak zvlášť zabývat. Na běžné brouzdání internetem vám postačí základní model. Nemusíte řešit rychlost, frekvenci, počet antén a další parametry. Běžný základní model však postačí pouze na pokrytí menšího bytu/menší části domu.

Základním krokem pro dostatečný wifi signál je umístění wifi routeru v místnosti, ve které se nejvíce pohybuje a kde zároveň využíváte služby internetu. Pokud je třeba pokrýt větší oblast v bytě nebo domě je nutné rozšířit vaší vnitřní wifi síť o další wifi routery:

 • je nutné je mezi s sebou mít propojeny kabelem
  • pokud vám nevadí, že každý wifi router bude vysílat svůj název sítě, pak lze použít například 2x nebo 3x TP-Link Archer C6
  • pokud chcete mít stejný název sítě v rámci celé sítě, včetně 2,4/5GHz sítě, pak doporučujeme rozšiřující službu wifi: Wifi4All
 • pokud se jedná o novostavbu nebo zrekonstruovaný byt/dům a není možné jakékoliv tahání kabeláže a vrtání, pak doporučujeme rozšiřující službu wifi: WifiMesh

Příklad umístění wifi routeru

Setkáváme se u zákazníků i s použitím Repeaterů (Opakovačů, zesilovačů). Dokáží zesílit sílu signálu z pohledu koncového zařízení ale kvalita tj. rychlost a spolehlivost však zůstane i v ideálním případě stejná, spíše bude horší. Opakovač z principu své činnosti musí komunikovat jak s koncovým zařízením (telefonem, tabletem atd.) tak s původním wifi routerem, přičemž v jednom okamžiku může komunikovat pouze s jedním zařízením. Přenos dat ze zařízení komunikujícího s repeaterem následně zabere dvojnásobek času oproti přímému spojení, což znamená efektivní snížení maximální rychlosti wifi sítě cca na polovinu.

Výhodou je cena a instalace repeateru, nevýhoda, že ne vždy vyřeší problém s původní wifi a často problémy se sítí ještě zvýší.

Další možností je použití Powerline adaptéru – Jde o zařízení, které dokáže přenášet data přes vodiče elektrického vedení. Výhodou takovéto řešení bývá rychlejší a stabilnější spojení než běžná wifi a možnost dostat připojení „skoro-kabelové“ kvality do míst, kde je třeba umístit další wifi router nebo připojit zařízení po kabelu bez nutnosti pokládat extra kabeláž a vrtat prostupy zdmi nebo stropy. Některé modely mohou mít více výstupních konektoru pro snadné připojení několika zařízení, např. TV a herní konzole bez potřeby dalšího zařízení, případně i vestavěnou wifi pro pokrytí v místě instalace adaptéru. Nevýhodou pak jsou dodatečné náklady na set adaptérů a možná nestabilita případně nemožnost použití podle stavu a kvality elektrické instalace v objektu.

Především doporučujeme provést měření rychlosti, viz sekce Co dělat, když? - Pomalý internet. Pokud jsou hodnoty naměřené po kabelu v pořádku, bude pravděpodobně problém právě ve vnitřní wifi síti viz sekce Jak zesílím signál? a Počet zařízení na WIFI síti. Pokud nejsou v pořádku naměřené hodnoty na zařízení připojeném po kabelu, pak nám naměřené hodnoty downloadu, uploadu a ping zašlete na email poruchy@jon.cz, nebo nám sdělte telefonicky na 321 720 710. Naše technické oddělení vaše připojení prověří a případně nutnosti naplánuje servisní zásah.

V běžné domácnosti se můžete připojovat například až 5 zařízeními na váš WIFI router (3x telefon, 2x notebook). Což bychom považovali za doporučený maximální počet na běžný WIFI router. V případě většího počtu zařízení doporučujeme postupovat dle informací v sekci Jak zesílím signál? Je potřeba si uvědomit, že každé zařízení má v sobě jinak výkonnou WIFI. Například chytré hodinky nebo jiné vzdálenější zařízení, které bude připojeno na WIFI na zhoršený signál může negativně ovlivnit spojení ostatních zařízeních, které by za normálních okolností fungovaly v pořádku. Platí zde tedy pravidlo, že zařízení s nejslabším signálem wifi negativně ovlivňuje ostatní připojené zařízení na vaší WIFI.

V tomto případě doporučujeme také informace uvedené v sekci, Jak zesílím signál? Veškeré zařízení, které podporují možnosti kabelového připojení LAN, doporučujeme přepojit z WIFI právě na KABEL (SmartTV, tiskárna, notebook, stolní PC apod.)

Pásmo 2,4 GHz – je více zatížené, protože poskytuje pouze tři nepřekrývající se kanály. Pásmo 5 GHz - na této frekvenci je dostupných 23 nepřekrývajících se kanálů, proto se zde setkáme s mnohem méně interferencemi, viz informace v sekci Rušení signálu wifi

Pásmo 5GHz nabízí oproti tradiční 2,4 GHz wifi lepší odolnost vůči rušení od okolních sítí a může dosahovat i vyšších maximálních rychlostí. Nevýhodou pak bývá menší dosah zvláště při průchodu přes překážky – signál je díky fyzikálním zákonům více pohlcován překážkami. Navíc ne všechna zařízení, hlavně starší nebo základní modely, umí v 5GHz pásmu pracovat.

Stále častěji evidujeme rušení signálu okolními Wi-Fi sítěmi a dalšími přístroji, které pracují na stejných frekvencích jako Wi-Fi router. Wi-Fi je technologie, díky níž se můžete připojit k internetu kdekoli, kde je dostupný mikrovlnný signál vysílaný přístrojem zvaným Wi-Fi router. Tento signál se šíří volně vzduchem ve frekvenčních pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz, což jsou volná pásma definovaná Českým telekomunikačním úřadem. V nejčastěji využívaném pásmu 2,4 GHz nepracují jen Wi-Fi zařízení. Tím, že je toto pásmo bezlicencové (za vysílání se nemusí platit žádné poplatky), komunikaci v něm provádí i mnoho dalších přístrojů, například:

 • dětské chůvičky, bezdrátové reproduktory, LCD displeje, fotoaparáty a další periferní zařízení, bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby, chladicí zařízení, ledničky

Krátkodobým řešením může být pro řadu uživatelů i přepnutí stávajícího routeru na jiný vysílací kanál podle toho, který je nejméně vytížen. Informace o vytíženosti jednotlivých kanálů vám poskytne některá z volně dostupných aplikací. Pokud máte přístupy do wifi routeru, můžete si provést změnu vysílací frekvence sami, v opačném případě nás můžete kontaktovat emailem na: poruchy@jon.cz, nebo nám sdělte telefonicky na 321 720 710.

 • Android: NETGEAR WiFi Analytics, Wifi Analyzer
 • Windows: WiFi Tool
 • iOS: nedostupné z licenčních důvodu společnosti Apple

Pozor změna!

Změna otevírací doby pokladny, platná od 1.8.2023.

Pondělí - Pátek
9:00 – 11:30 hodin
12:00 - 17:00 hodin


Možnosti úhrady poplatku za služby

Vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce Vám bude vystavena a elektronicky zaslána (na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě) faktura - daňový doklad.
Číslo účtu: 107290482/0800
V tomto případě se řiďte údaji uvedenými na faktuře. Naleznete zde variabilní symbol, částku i číslo bankovního účtu, kam je třeba platbu zaslat.
Trvalý příkaz představuje nejefektivnější způsob úhrady služeb. Při zavádění trvalého příkazu k úhradě si prosím nejprve pečlivě ověřte důležité platební údaje:
 • Datum splatnosti je k 15. dni v aktuálním kalendářním měsíci.
 • Jako variabilní symbol při platbě uveďte číslo Vaší smlouvy, částku i číslo bankovního účtu naleznete ve smlouvě.
 • Každý měsíc obdržíte fakturu, která bude sloužit již pouze jako daňový doklad, bude k němu přiřazena platba přijatá v příslušném kalendářním měsíci.
V případě, že dojde ke změně Vámi objednaných služeb či ke změně výše pravidelných poplatků, je třeba, abyste neprodleně provedli změnu zadání výše trvalého příkazu ve Vaší bance.
Vaše platby můžete též provádět v hotovosti přímo na Zákaznickém centru v Kolíně, Na Pobřeží108. Vzhledem k nákladům spojeným s hotovostní úhradou plateb je stanoven manipulační poplatek 50,- Kč za provedenou platbu. Tento poplatek není účtován při úhradě faktury na předplatné na období 3, 6 nebo 12 měsíců.
Složenky společnost JON.CZ s.r.o. nerozesílá, nicméně této možnosti můžete využít v případě, že tuto možnost platby preferujete. VS je číslo Vaší smlouvy nebo VS uvedený na faktuře za příslušný měsíc. Informace o výši částky a bankovním účtu naleznete též na zaslané faktuře.
Jak jistě víte, SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájemné apod.) do jedné jediné. Platbu za služby JON.CZ můžete též sloučit s ostatními výdaji a ušetřit na nákladech za jednotlivé bankovní operace.
Stačí v JON.CZ nahlásit spojovací číslo SIPO do 20. dne v měsíci, které Vám bylo přiděleno Českou Poštou při zřízení plateb SIPO. Každý měsíc od nás samozřejmě dostanete fakturu.
Pokud dosud službu SIPO nevyužíváte, je možné si ji jednoduše zřídit na kterékoli pobočce České Pošty. Spojovací číslo Vám přidělí ihned po vyplnění žádosti. Každý měsíc obdržíte doklad od České Pošty, který můžete uhradit bankovním převodem, inkasem, nebo na pobočkách České Pošty. Při hotovostní úhradě na České Poště Vám zůstává potvrzený doklad o provedené úhradě.

321 720 710

Po - Pá, 7:00 - 22:00
So - Ne, 8:00 - 22:00

IČO: 27918076

DIČ: CZ27918076
Sídlo:
Radlická 3301/68
Praha 5
PSČ: 150 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126428.