Otevřeno: Po-Pá 9:00 - 17:00   Na Pobřeží 108, Kolín 280 02
  Po-Pá 9:00 - 17:00
Kontakty Podpora

Podmínky akce

  • Každá fyzická osoba, která doporučí nového zákazníka pro JON.CZ, u něhož dojde k uzavření smlouvy na služby internet, má nárok na odměnu ve výši 1000 Kč.
  • Počet doporučených nových zákazníků není limitován.
  • Odměna je splatná až po uhrazení 3 faktur novým zákazníkem.
  • Odměna je vyplacena po uzavření Smlouvy o zprostředkování obchodu.
  • Akce je časově limitována a může být JON.CZ kdykoliv odvolána s okamžitou účinností.
  • Akce neplatí pro „sebedoporučení“, čili že stávající zákazník si dokupuje další služby, zpravidla nové přípojky k internetu na dalších adresách.
  • Pokud jsou oblasti v podmínkách neuvedené, je možné na ně získat výklad od oprávněné osoby společnosti JON.CZ.
  • Pro více informací neváhejte kontaktovat zákaznické centrum JON.CZ na 321 720 710.